Revista Punto

Termos & Condicións

Termos & Condicións 2018-07-17T09:21:44+00:00

A REVISTA PUNTO online (de agora en diante, “REVISTA PUNTO”) é editada pola empresa Ramiro Brito España, SLU., con sede no Centro de Negocios Witland – R/Camiños da Vida s/n 15705 Santiago de Compostela. A Compañía Mercantil Unipersonal de Responsabilidade Limitada ten un capital social de 3.000,00 € e está rexistrada no Rexistro Mercantil Central e é detentora do número de identificación fiscal B70547435.

Estes termos e condicións divídense en categorías e rexen o uso do sitio web de PUNTO (en diante “o sitio”), incluída a participación na comunidade. A Revista PUNTO resérvase o dereito de modificar os termos e condicións sempre que sexa necesario, aconsellando así que se consulte regularmente este documento.

1. Contidos e protección da propiedade
O contido do sitio enténdese como toda a información do sitio, incluíndo texto, imaxes, video, deseño, software e código de programación. Todo este contido é propiedade da Revista PUNTO, está protexido por dereitos de autor en virtude das leis españolas e da Unión Europea -polo que non se pode empregar sen o consentimento, expresamente definido como tal, da Revista PUNTO, agás para os fins de uso de Asociacións privadas permitidas pola lei.

Os dereitos de propiedade intelectual de todos os contidos pertencen á Revista PUNTO, incluíndo, pero sen limitarse, as ferramentas, información, grafismos, fotografías, publicidades, imaxes e textos. Estes contidos están protexidos por lei e a PUNTO rexeita calquera tipo de uso abusivo destes. O mal uso destes datos implicará naturalmente a responsabilidade, incluído o delito, do delincuente.

2. Procedemento de acceso
O acceso ao contido do Sitio realízase de xeito totalmente gratuíto e aberto. Para interactuar na comunidade, comentar, gardar artigos, seguir autores, temas e categorías, deberás conectarse directamente a través dunha rede social (Twitter, Facebook e Google Plus). Para iso, debe optar por unha destas redes e outorgar o permiso de acceso para validar o seu rexistro.

Ao iniciar sesión, acepta:

Aceptar que ese acto significa que leu e comprendeu os contidos destes Termos e Condicións e da Política de privacidade, dispoñible en revistapunto.es/termos-condicoes;

Dá acceso ao teu perfil persoal nunha das redes sociais mencionadas para os efectos da validación do rexistro, o que implica o acceso aos teus datos esenciais;

Respetar as regras da comunidade onde se insire, comportándose coa civilidade e rigor que se recoñecen aos membros da Revista PUNTO;

Manteña o seu rexistro persoal e intransferible e non o entregue a terceiros;

Non prexudicar á sociedade Ramiro Brito España, SLU. nen a ningún dos seus usuarios, en particular a través do intento de quebra da seguridade do sistema e / ou a utilización indebida de mensaxes comerciais ou propagandísticas;

Informe á Revista PUNTO sobre calquera uso indebido da conta persoal, enviando unha comunicación as contacto indicado no punto 6 destes Termos e Condicións.

Para máis información consulte as regras da comunidade.

3. Suspensión do acceso
A Revista PUNTO resérvase o dereito de interromper o acceso ao seu Sitio sempre que sexa necesario e durante o tempo que considere necesario.

4. Suspensión das caixas de comentarios
A Revista PUNTO resérvase o dereito de eliminar caixas de comentarios do seu sitio sempre que sexa necesario e durante o tempo que o entenda.

5. Política de privacidade
Para aclarar as dúbidas sobre a privacidade e as políticas de protección de datos, faga clic aquí: Política de privacidade.

6. Contacto para a aclaración de dúbidas
Para a aclaración de cuestións relacionadas coa utilización das plataformas da Revista PUNTO poderá acudir a Centro de Negocios Witland – R/Camiños da Vida s/n 15705 Santiago de Compostela, ou contactar por correo electrónico: redaccion@revistapunto.es.