Revista Punto

Publicidade

Publicidade 2018-04-10T08:27:55+00:00

Publicidade

As plataformas da Revista PUNTO poden conter publicidade e outras referencias a marcas comerciais, produtos e / ou servizos de carácter comercial. Os anunciantes encárganse de garantir que os seus materiais promocionais cumpran coas leis e códigos vixentes. A Revista PUNTO declina expresamente calquera responsabilidade por erros ou imprecisións que conteñan. Calquera relación establecida entre vostede e os anunciantes será responsabilidade exclusivamente súa, e non se poderá pedir ningunha responsabilidade á Revista PUNTO, agás na medida en que a lei o precise.

Tipos de Publicidade
PUNTO mantén unha relación activa cos clientes de publicidade, que é a base para o desenvolvemento exitoso do produto editorial. No espírito destas relacións, PUNTO mantén tres tipos de relación cos anunciantes e os seus contidos.

Contido destacado
Este termo serve para definir contido editoriais independentes cuxo patrocinio cumpre co enfoque previsto. A Revista PUNTO acepta propostas para o contido existente ou un plan que permita unha mellor e maior cobertura dos temas actuais e futuros. Nesta modalidade, o anunciante non interactúa directamente co equipo editorial e os contidos son producidos de forma independente á redacción. Aparecerá unha nota indicando que é contido patrocinado.

Presentado por
É o tipo de contido que consiste en publicidade pura, desenvolvida sen a responsabilidade editorial de Revista PUNTO e con autoría en departamentos comerciais.

Apoiado por
É o tipo de expresión que permite a produción de contido independente debido ao soporte editorial, grazas á intervención dos anunciantes institucionais que apoian a proposta de xornalismo gratuíto da revista.

Se está interesado en anunciarse connosco: comercial@revistapunto.es