João Rodrigues


João Rodrigues

João Rodrigues

Agosto 7th, 2018


A invisibilidade das emisións de CO2 en Galicia

João Rodrigues

João Rodrigues

Maio 9th, 2018


A sostibilidade está por todas partes, pero que significa?

SOSTIBILIDADE